Husägare


Colibrivillage

För Dig som är husägare på Colibri

På denna sida finns "bra att ha” information om vårt område och som Du som husägare bör känna till och vid behov ha till hands.

  

A, B, C, D, E

 

Avtal med

 • Phia Service avseende områdesskötsel Colibri 

        Annex 1 (Vår förfrågan - Påskrivet avtal)

        Annex 3 (Vad ingår i priset)

        Annex 4 (Individual agreement, pris städning)

        Annex 5 (Guard instruktion)

    

 

 • Mr Boon, markägaren vars mark gränsar till Colibri, utefter muren  mellan Vattentorn - X7

         - Tillstånd att släppa ut spillvatten från vårt dagvattensystem, febr 2008 - Eng eller Thai

         - Sly- och trädfri zon (2 meter) utefter muren mellan Vattentorn - X7, nov 2016 - Eng och Thai

 

 

F, G, H, I, J

 

Gul Husbok

 • Hur skaffa "Gul husbok"? - SLSS, dec 2016 Ladda ner
 • Gula Husbokens betydelse (skrivet av Adam), dec 2016 - Ladda ner

 

Husavtal

 

Information från

 • Styrelsen Colibri

         - Allmän information, februari 2018 - Ladda ner

         - Allmän information, januari 2018 - Ladda ner

         - Besprutning för att förhindra termiter i husgrunder - Ladda ner

         - Poolrenovering maj 2017 - Ladda ner

         - Renovering och ommålning av muren - Ladda ner

 

        Ska du sälja ditt hus?

         - Information - Läs vad som gäller vid försäljning/köp av hus inom SLSS områden - Logga in

            på SLSS hemsida.

           - Information - Presentation av SLSS Hemsida, Manual och Medlem Login, maj 2017

         - Information - Manual "Prenumeration av månadsbrev från SLSS", juni 2017

         - Information - Vid ombyggnad av hus, april 2017

         - Information jan-febr 2017

 

         - Information - Basic Rules Immigration och VISA och Thai-Visa, november 2016

         - Information juli 2016

         - Information mars 2016

         - Ej påskrivna avtal SLSS-Leasingtagare, febr 2016

 

Internet - Colibri

 • Information från Phia - Start and stop internet, 2019-01-31
 • Abonnemangskostnad - Mail från Adam dec 2017
 • Indragning av fiberkabel, installation av internet, 2017-05-23 - Ladda ner
 • Frågor & Svar, juni-dec 2017
 • Slutrapport - Installation av fiberkabel, sept 2017
 • Områdeskarta - fiberkabeldragning, se markerad linje (längs med muren), 2017-11-22

 

 

K, L, M, N, O

 

Medlemslista, 2020-03-01 - Ladda ner

 

Områdeskarta Colibri - Ladda ner

 

 

P, Q, R, S, T, U

 

Protokoll och styrelsebeslut

Samtliga styrelsebeslut med ärendenamn fr.o.m 01/01/2019 publiceras nedan. 


 • Styrelsemöten Colibri 2018

         - 20181019

 

 • Styrelsemöten Colibri 2017

         - 20170918

         - 20170424

         - 20170123

 

 • Årsmöten Colibri

         - Ordinarie årsmöte 20200124 och extra årsmöte 20200124

         - 20190125 och tillägg

         - 20180114

         - 20170123 och tillägg

 

Regelverk

 • Byggnationer i Colibri, nov 2017, rev 2020-05-10 - Ladda ner    
 • SLSS regler vid ombyggnad av hus på SLSS områden, Klicka här

 


Rutin för

 • Bygglov på SLSS mark, maj 2017, rev 2020-05-10 - Ladda ner
 • Hantering av "major problems" såsom vatten, el och avlopp - Ladda ner

 

Ritningar - området Colibri

 • Skiss över "Drain system" Colibri - Ladda ner
 • Förteckning - överlämnade ritningar 2009-02-15 - Ladda ner

         - Main drain system (as build), sid 1 - Ladda ner

         - Main drain system (as build), sid 2 - Ladda ner

Originalritningar - As built

Reviderade ritningar, Datum

Kommentarer

Landmark Area - Hämta här!Layout Area - Hämta här!1. Main Water Supply System - 2. Fire Fighting System - Hämta här!3. Main Electric System - Hämta här!4. Public Lighting System - 5. Telephone System - Hämta här!

Better lightning system, 30/08/2018 - Hämta här!

Låga lampor belyser vägen mot grinden samt 3 höga lampor runt poolen

6. Sanitary System - 7. Main Drainage System - 8. Detail Saptic Tank - Hämta här!

Main Drainage outside gate system, 28/11/2018 - Hämta här!

Förbättrad dränering utanför grind på kommunens mark.

Telephone Outlet (Junction Box) Telephone Wire - Hämta här!


Nya ritningar - As builtDragning av fiberkabel, 15/10/2017 - Hämta här!Water supply system from Lantom water tower, 28/11/2018 - Hämta här!Main water storage, filter system, 28/11/2018 - Hämta här!Schema för

 • Röjning/rensning utanför muren - Ladda ner
 • Termitbesprutning i husgrunder (4 ggr/år) + Åtgärdsplan - när ett hus fått termiter - Ladda ner
 • Tömning av septitank (1 ggn/år) - Ladda ner
 • Pestkontroll, inomhus (1 ggn/mån) + Åtgärdsplan - när ett hus fått termiter - Ladda ner

 

Stadgar för

 • Colibri samfällighetsförening Stadgar 20200124, Bilaga karta
 • SLSS - Bolagskonstruktion - Finns på SLSS Hemsida

 

Trivsel i Colibri - Ladda ner

 

Underhållsplan Colibri 2017-2020 - (2020-04-24) Ladda ner

 • Rensning av hängrännor, maj-juni 2018

         - bilder på PHA-hus och Nam Van-hus

         - bilder på Uam-hus

 • Bilder från poolrenovering 2017 - Album
 • Rensning av hängrännor:

         - 2017 - en bild per hustyp: Uam-hus, PHA-hus, Nam Van-hus.

 • Reparation, tvätt och ommålning av muren 2017 - Album
 • Utökad säkerhetsnivå på vårt område:

         - Bekämpning av orm, juli 2017 - Handlingsplan svensk, Action plan engelsk

 

 

V, X, Z, Å, Ä, Ö

 

Vaktinstruktioner - Ladda ner