Husägare

För Dig som är husägare på Colibri

På denna sida finns "bra att ha” information om vårt område och som Du som husägare bör känna till och vid behov ha till hands.

  

A, B, C, D, E

 

Avtal med

  • Phia Service avseende områdesskötsel Colibri 

        Extension av befintligt avtal 2023-2025

        Annex 1 (Vår förfrågan - Påskrivet avtal)

        Annex 3 (Vad ingår i priset)

        Annex 4 (Individual agreement, pris städning)

        Annex 5 (Guard instruktion)

    

 

  • Mr Boon, markägaren vars mark gränsar till Colibri, utefter muren  mellan Vattentorn - X7

         - Tillstånd att släppa ut spillvatten från vårt dagvattensystem, febr 2008 - Eng eller Thai

         - Sly- och trädfri zon (2 meter) utefter muren mellan Vattentorn - X7, nov 2016 - Eng och Thai

 

Ekonomi

              * Kontoutdrag från Phia Service om hur årets intäkter o kostnader ser ut just nu - Öppna i nytt fönster


F, G, H, I, J

 

Gul Husbok

 • Hur skaffa "Gul husbok"? - SLSS, dec 2016 Ladda ner
 • Gula Husbokens betydelse (skrivet av Adam), dec 2016 - Ladda ner

 

Husavtal

 • Bekämpning ohyra, 2018 - Ladda ner
 • Besprutning för att förhindra termiter i husgrunder - Ladda ner

 

 Internet - Colibri

 • Information från Phia - Start and stop internet, 2019-01-31
 • Abonnemangskostnad - Mail från Adam dec 2017
 • Indragning av fiberkabel, installation av internet, 2017-05-23 - Ladda ner
 • Frågor & Svar, juni-dec 2017
 • Slutrapport - Installation av fiberkabel, sept 2017
 • Områdeskarta - fiberkabeldragning, se markerad linje (längs med muren), 2017-11-22

 

 

K, L, M, N, O

Medlemslista / Husägare 2022-03-01 - Ladda ner

 

Områdeskarta Colibri - Ladda ner

 

 

P, Q, R, S, T, U

 

Protokoll 


                  Styrelsemöten Colibri:

         - 20230205         

         - 20221007 

         - 20220603 och Bilaga1 och Bilaga2

         - 20220304

         - 20181019


 

                  Årsmöten Colibri:

         - 20230205 Extra årsmöte #1

         - 20230205 Ordinarie årsmöte

         - 20230205 Extra årsmöte #2

         - 20220128

         - 20200124 Ordinarie årsmöte  

         - 20200124 Extra årsmöte 

         - 20190125 och tillägg

     

Regelverk

 • Byggnationer i Colibri, nov 2017, rev 2020-05-10 - Ladda ner    
 • SLSS regler vid ombyggnad av hus på SLSS områden, Klicka här

 

Rutin för

 • Bygglov på SLSS mark, maj 2017, rev 2020-05-10 - Ladda ner
 • Hantering av "major problems" såsom vatten, el och avlopp - Ladda ner

 

Ritningar - området Colibri

 • Skiss över "Drain system" Colibri - Ladda ner
 • Förteckning - överlämnade ritningar 2009-02-15 - Ladda ner

         - Main drain system (as build), sid 1 - Ladda ner

         - Main drain system (as build), sid 2 - Ladda ner

Originalritningar - As built

Reviderade ritningar (As built), Datum

Kommentarer

Landmark Area - Hämta här!Layout Area - Hämta här!1. Main Water Supply System - Hämta här!

Water supply system from Lantom water tower, 28/11/2018 - Hämta här!

Ombygd färskvattenförsörjning pga avstängt "Vattentorn Colibri"

Main water storage, filter system - Hämta här!

Ombygd färskvattenförsörjning. Borttaget Vattentorn Colibri

2. Fire Fighting System - Hämta här!

3. Main Electric System - Hämta här!4. Public Lighting System - Hämta här!

Better lightning system, 30/08/2018 - Hämta här!

Låga lampor belyser vägen mot grinden samt 3 höga lampor runt poolen

5. Telephone System - Hämta här!

6. Sanitary System - Hämta här!

7. Main Drainage System - Hämta här!

Main Drainage outside gate system, 28/11/2018 - Hämta här!

Förbättrad dränering utanför grind på kommunens mark.

8. Detail Septic Tank System - Hämta här!

Telephone Outlet (Junction Box) Telephone Wire - Hämta här!


Nya ritningar - As builtDragning av fiberkabel, 15/10/2017 - Hämta här!


Fiberkabel till samtliga hus maj-juni 2017. 

Main water storage, filter system, 28/11/2018. Se även ritning 7. - Hämta här!


Ritning över ombyggd avrinning utanför grind samt rör under granninfart.

Skiss: Uppbyggd väg bakom muren 

mellan X1-X3. Hämta här!

Framtagen 05/11/2020 av Yothin Bulhun

Visar flödvatten på lägsta punkten mellan Chabas väg och australiensarens väg som är mkt hög mot Colibris mur. Mycket lägre marknivå på Colibri sida.

SLSS

              * SLSS Hemsida


Stadgar för

 • Colibri samfällighetsförening Stadgar 2023-03-03

 

Trivsel i Colibri - Ladda ner

 

Underhåll av Colibris område och utrusting.

 • Se styrelsens protokoll 
 • Röjning/rensning utanför muren - Ladda ner
 • Termitbesprutning i husgrunder (4 ggr/år) + Åtgärdsplan - när ett hus fått termiter - Ladda ner
 • Tömning av septitank (1 ggn/år) - Ladda ner
 • Pestkontroll, inomhus (1 ggn/mån) + Åtgärdsplan - när ett hus fått termiter - Ladda ner   
 • Bilder från poolrenovering 2017 - Album


 

 

V, X, Z, Å, Ä, Ö

 

Vaktinstruktioner - Ladda ner